Upplysningar till klienten

 


 
adv.png

Den 1 januari 2016 infördes nya regler för tvister mellan advokatfirma/advokat och klient som är konsument. Tvist mellan Advokatfirman Hemzelius Fransson AB och klient kan därför, för det fall klienten är konsument, istället prövas av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd enligt lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnds kontaktuppgifter; Box 273 21, 102 54 Stockholm.
E- post konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se.
För mer information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd se dess hemsida; www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden