Jonas.jpg


Jonas alm

Biträdande Jurist 

• 2009-2014 Juristprogrammet på Lunds universitet
• 2013 Internationella juridikstudier på Maastricht University i Nederländerna
• 2014-2016 Arbetade med asylprövning samt arbetstillstånd på Migrationsverket
• 2016-2018 Biträdande jurist på Linda Björnsdotter Advokatbyrå
• 2018-2019 Beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen i Växjö
• 2019- Advokatfirman Hemzelius Fransson AB

Tel: 073 081 71 66
E: jonas@hemzeliusfransson.se